0346 - 283387 / 0346 - 266476 Ma - za 09 AM - 17 PM

Historie


De familie van Zijl had voor de Tweede Wereldoorlog een jachthaven aan de Scheendijk. Dit gebied moest in 1939 onder water gezet worden; de zogenaamde Nieuwe Hollandse Waterlinie. De familie van Zijl kreeg toestemming om de bestaande jachthaven aan de Scheendijk te verhuizen naar de Weersloot. Vanaf dat moment is de Weersloot in gebruik als ligplaatsenverhuur. Na de oorlog is de situatie zo gebleven. Naast de ligplaatsenverhuur bestond er ook een eenvoudige ANWB bondscamping. Ook verhuurde de familie maar liefst 50 roeiboten aan vissers en recreanten.

De Weersloot vormde ooit de grens tussen Holland en Utrecht. Daaraan dankt het ook zijn naam. Weere betekent namelijk landscheiding. De Weersloot is rond 1180 ontstaan. In die tijd werd het Breukelerveen opengelegd, met als transportverbindingen onder andere ook de Weere, Vaart en Tienhovens kanaal.

Aan de Vechtzijde van de Weersloot bevindt zich de Weersluis. Deze stamt uit 1609, evenals het bruggetje. De sluis is in 1999 gerestaureerd en zelfbedienend gemaakt. Naast de Weersluis staat een monument genaamd "De Vliegende Kraai". Deze is te herkennen aan het uithangbord met de kraai erop. Van oudsher was het een herberg. Later werd het een sluiswachterwoning. De familie Van Zijl verkocht hier ook drank aan de vissers en anderen die langs de sluis kwamen. Er bestaat zelfs nog een drankvergunning op dit adres.

D' Oude Molenwerf dankt zijn naam aan het feit dat er vroeger twee wipmolens stonden.